arrow_back_ios

Main Menu

See All Software See All Instruments See All Transducers See All Vibration Testing Equipment See All Electroacoustics See All Acoustic End-of-Line Test Systems See All Academy See All Resource Center See All Applications See All Industries See All Services See All Support See All Our Business See All Our History See All Global Presence
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Durability and Fatigue Analysis See All ReliaSoft - Reliability Analysis and Management See All Test Data Management See All DAQ Software See All Drivers & API See All Utility See All Vibration Control See All High Precision and Calibration Systems See All DAQ Systems See All S&V Hand-held Devices See All Industrial Electronics See All Power Analyzer See All S&V Signal Conditioner See All Acoustic Transducers See All Current and Voltage Sensors See All Displacement Sensors See All Force Sensors See All Load Cells See All Multi Component Sensors See All Pressure Sensors See All Strain Sensors See All Strain Gauges See All Temperature Sensors See All Tilt Sensors See All Torque Sensors See All Vibration See All Accessories for Vibration Testing Equipment See All Vibration Controllers See All Measurement Exciters See All Modal Exciters See All Power Amplifiers See All LDS Shaker Systems See All Test Solutions See All Actuators See All Combustion Engines See All Durability See All eDrive See All Production Testing Sensors See All Transmission & Gearboxes See All Turbo Charger See All Training Courses See All Acoustics See All Asset & Process Monitoring See All Custom Sensors See All Data Acquisition & Analysis See All Durability & Fatigue See All Electric Power Testing See All NVH See All Reliability See All Vibration See All Weighing See All Automotive & Ground Transportation See All Calibration See All Installation, Maintenance & Repair See All Support Brüel & Kjær See All Release Notes See All Compliance
arrow_back_ios

Main Menu

See All API See All Experimental Testing See All Electroacoustics See All Noise Source Identification See All Environmental Noise See All Sound Power and Sound Pressure See All Noise Certification See All Industrial Process Control See All Structural Health Monitoring See All Electrical Devices Testing See All Electrical Systems Testing See All Grid Testing See All High-Voltage Testing See All Vibration Testing with Electrodynamic Shakers See All Structural Dynamics See All Machine Analysis and Diagnostics See All Dynamic Weighing See All Vehicle Electrification See All Calibration Services for Transducers See All Calibration Services for Handheld Instruments See All Calibration Services for Instruments & DAQ See All On-Site Calibration See All Resources See All Software License Management

Bulgaria

SigmaMetro EOOD

Bistar Potok Str. 30
BG-1641 Sofia

1606-София, ПК 37
Teл.: +359 2 9515172
Факс: +359 2 9516680
Мобил: +359 888 540990

Phone: +359 2 9515172
Fax: +359 2 9516680

Email: [email protected]
 

Сигма Метро ЕООД

Фирма "Сигма Метро" ЕООД като официален и изключителен представител на Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) за България е на Ваше разположение за консултации, спецификация, внос и съдействие при въвеждане в експлоатация на доставените продукти, системи и специализиран софтуер на НВМ в следните подобластти:
• Тензометрични схеми
• Теглоизмервателна техника
• Индустриални системи за измерване и контрол на производството.